Timerbooking

Håll reda på dina tidsbokningar via TimerBooking

  • Koppla till hemsida
  • Öppna/Stäng bokningsfönster
  • Lägg upp flera olika produkter att boka
  • Prissättning av produkter
  • Definiera tidsåtgång/produkt
  • Integrerat med TimerOnline för att koppla rätt produkt till rätt bemanning