Vår historia

1998 registreras EC2use HB, och den första versionen av schemaläggningsverktyget ”ec2use” skapas i excel av Thomas Jonsson.  Thomas är grundaren och innovatören med de stora öronen riktade mot användarna, så att våra tjänster utvecklas enligt användarnas önskemål.

2007 byter vi namn till Timer Svenska AB och verktyget byggs om av Christian Baglien till en webbaserad tjänst som döps till TimerOnline. Christian är idag utvecklingsansvarig för Timer2, nästa generation av TimerOnline.

2010 anställs Micke Skoglund. Micke är klippan som underhåller och vidareutvecklar TimerOnline i väntan på Timer2.

2012 byter vi namn till Timer Group AB, då våra tjänster blir mer och mer spridda utomlands. 2012 anställs även Ann-Christine Goude. Ann-Christine är den som har full koll på supporten och det administrativa.

2012 startar vi utvecklingen av TimerHR. Ett HRM-verktyg som spårar medarbetarnas kompetens, jämför det med företagets behov och på så sätt kan ledningen vidta de åtgärder som behövs för att ta bort gapet dem emellan.

2014 anställs Peter Östlin. Peter arbetar med Timer2 tillsammans med Christian, men är också mannen som har stenkoll på hur våra servrar belastas, fungerar och mår.

2014 Arbetet med Timer2 startar och beräknas ha sin första release 2016 Q1.

2015 utvecklar vi TimerBooking, ett lättanvänt bokningssystem som kan hantera de flesta typer av verksamheter med bokningsbehov.

2015 anställs Anna-Pia Nützmann-Edlund för att ytterligare stärka teamet som arbetar med Timer2